Tennis_Padel Combi dunlop (1)

Aansluiten bij de KNLTB

Het is de missie van de KNLTB om meer mensen meer te laten tennis en padellen, ongeacht waar ze spelen, wie ze zijn, wat ze spelen en hoe ze spelen. Om deze missie te realiseren wil de KNLTB de sport toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen. Daarom moet de KNLTB inspelen op de veranderende sportmarkt en zich samen met aanbieders voorbereiden op de toekomst, door het bouwen van één ecosysteem waarin voor iedere sporter een aanbod op maat is. De speler staat hierin centraal, waarbij flexibiliteit, gemak en meerwaarde de basis vormen. Alle spelers, verenigingen, centra, leraren en andere organisaties kunnen naast elkaar bestaan en samenwerken in één netwerk. De KNLTB verbindt en zorgt voor balans, waardoor de sport betaalbaar en toegankelijk blijft.

Eén ecosysteem met aanbod op maat

De KNLTB werkt dus stapsgewijs toe naar een nieuw ingericht tennis- en padellandschap met een bijbehorend eerlijk en transparant relatiemodel waarbij alle aanbieders die onze racketsporten laten groeien welkom zijn en naar draagkracht bijdragen. De speler staat hierin centraal, waarbij de stip op de horizon is dat de KNLTB vanaf 2026 ook een directe relatie met de racketsporter zal aangaan. Een racketsportliefhebber die de sport wil gaan volgen, wil leren kennen, een baan of activiteit wil boeken, een wedstrijd wil kunnen spelen of lid wil worden bij een aanbieder begint de reis met het verkrijgen van een KNLTB ID. Dit wordt het paspoort waarmee de racketsportliefhebber zich toegang verschaft tot ons ecosysteem en kan gaan genieten van de meerwaarde die de KNLTB samen met haar aanbieders en partners kan bieden. 

KNLTB Relatiemodel 

De KNLTB werkt dus stapsgewijs toe naar een nieuw ingericht tennis- en padellandschap met een bijbehorend eerlijk en transparant relatiemodel waarbij alle aanbieders die onze racketsporten laten groeien welkom zijn en naar draagkracht bijdragen. 

Uitgangspunten

 • De speler staat centraal; keuzevrijheid, flexibiliteit en betaalbaarheid
 • Alle aanbieders die onze racketsporten helpen groeien zijn welkom en dragen naar draagkracht bij
 • Aanbieders bepalen zelf hoe ze hun spelers willen bedienen, ze worden hierin door de KNLTB ondersteund en ontzorgd
 • KNLTB is verbinder, regisseur om de balans te bewaren en de sport toegankelijk en betaalbaar te houden
 • Bieden van meerwaarde aan spelers door het stimuleren van samenwerking met aanbieders, leraren en partners

Aansluiten bij de KNLTB

Wanneer je als sportcentrum onderdeel wil uitmaken van de grootste tennis- en padelcommunity dan sluit je je aan bij de KNLTB. Als aanbieder bepaal je zelf hoe je je spelers wil bedienen, met wat voor soort aanbod. De KNLTB adviseert aanbieders om hun aanbod af te stemmen op de behoefte van spelers en ondersteunt zowel lidmaatschappen als flexibel spelen. Als aanbieder maak je een keuze uit één van deze twee aansluitingsmodellen. 

Het KNLTB Relatiemodel bestaat uit drie componenten, om zo aanbieders inzicht te geven in waar ze aan bijdragen en wat ze daarvoor terugkrijgen:

 • Jaarlijkse bijdrage voor belangenbehartiging: de KNLTB is er om de belangen van aanbieders en spelers te behartigen. Met het gecombineerde aanbod van tennis en padel brengen we miljoenen Nederlanders op een gezonde manier in beweging en ons streven is om meer mensen meer te laten tennissen en padellen. Daarvoor is het essentieel dat onze sporten bereikbaar en betaalbaar zijn en blijven. Hiervoor zijn we onder meer afhankelijk van overheid, politiek en maatschappelijke partners zoals NOC*NSF. De KNLTB behartigt de belangen van tennis- en padelclubs en lobbyt bij diverse instanties om beleid en besluitvorming te beïnvloeden, op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De onderwerpen lopen uiteen van geluidsnormen tot stijgende energielasten en de gevolgen van inflatie.
 • Dienstverleningsbijdrage: aanbieders worden door de KNLTB ondersteund en ontzorgd door:
  • een KNLTB-Accountmanager
  • een professioneel clubmanagementsysteem voor o.a.  administratie, banenbeheer, eventorganisatie en communicatie
  • de organisatie van de toernooikalender en alle landelijke tennis- en padelcompetities
  • digitale en persoonlijke ondersteuning bij wedstrijdorganisatie
  • de promotie van de sporten
  • KNLTB Meet & Play
  • Begin 2024 komt daar een nieuwe tool bij: de KNLTB Academy. Dit is een kennisplatform waarmee we de kennis, vaardigheden en competenties van de ruim 18.000 bestuurders, leraren en vrijwilligers vergroten en hen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling
 • Spelersbijdrage: bijdrage voor realisatie van een aantrekkelijk racketsportaanbod dat vindbaar, toegankelijk en betaalbaar is/blijft.

Hieronder vind je binnenkort een visuele weergave van het relatiemodel, waarin de meerwaarde van KNLTB inzichtelijk is gemaakt.

Op de pagina tarieven vind je meer informatie over de twee aansluitingsmodellen, de tarieven van de verschillende bijdrages én een overzicht van de eventuele meerprijzen van diverse KNLTB producten en diensten.